Phá mật khẩu Sheet của Microsoft Excel thành công 100% (không cần phần mềm) | namloan ✔️⚡️ Cách phá Password các sheet Excel không cần phần mềm ⚡️

✅ Bước 1: Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
✅ Bước 2: Với excel 2007, 2010, 2013, 2016 trở lên Bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor (với Excel 2003 Chọn menu Tools – Macro – Visual Basic Editor)
✅ Bước 3: Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass
✔️ Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.
✔️ Cách khác các bạn vào Insert – Module
✅ Bước 4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run – Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5 trên bàn phím) sau đó chờ trong giây lát để phá mật khẩu:
#RemovePassExcel #PhamatkhauExcel #namloanchannel #naloan #phapassexcel #gobomatkhauexcel
⚡️ Đoạn code: tải code tại link sau:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/cong-nghe/

16 thoughts on “Phá mật khẩu Sheet của Microsoft Excel thành công 100% (không cần phần mềm) | namloan ✔️

 1. Mình có thử cách của bạn và chạy các phần mềm mở pass exel mà ko đc, mong bạn có thể chỉ cho mình ko .

 2. NHẬN MỞ KHÓA CÁC LOẠI FILE OFFICE (WORD, EXCEL…) TỪ 2003 ĐẾN 2016 VỚI CÁC DẠNG KHÓA ĐĂNG NHẬP, KHÓA VBA, KHÓA SHEET, PROTEC…
  VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0981.396.784 HOẶC GỬI VÀO GMAIL: tranhoan14012010@@t
  (Xin lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bản quyền của file)
  RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ !

 3. Nhận mở khóa file office (excel, word) từ 2003 – 2016.
  Vui lòng gửi file vào địa chỉ: tranhoan14012010@@t hoặc liên hệ 0981.396.784
  Lưu ý: Bạn phải cam kết rằng file đó thuộc quyền sở hữu của bạn.
  Hân hạnh phục vụ

 4. Nhận gỡ,tìm khi quên password các file office(word,exel…) .và crack active các loại office! Liên hệ : letuanoffical@gmail.com Vui lòng để lại sđt!!

 5. Nhận mở khóa file office (excel, word) từ 2003 – 2016.
  Vui lòng gửi file vào địa chỉ: tranhoan14012010@gmail.com hoặc liên hệ 0981.396.784
  Lưu ý: Bạn phải cam kết rằng file đó thuộc quyền sở hữu của bạn.
  Hân hạnh phục vụ

 6. Tôi rất thích các video bạn chia sẻ, tuy đơn giản nhưng rất hữu ích và ngắn gọn, cảm ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *