Ngữ pháp Thông dụng: Tìm hiểu về phó từ (VOA)Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Nếu không vào được VOA, xin hãy vào để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm:

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp:

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Phó từ thường miêu tả động từ. Nhưng chúng còn có thể miêu tả các tính từ và thậm chí là cả những phó từ khác. Phó từ biểu lộ bộ dạng, thái độ, cử chỉ. Chúng mô tả một hành động được thực hiện như thế nào, ở đâu, và tại sao.

Hãy chú ý rằng có nhiều phó từ có đuôi ly ở cuối như “quickly,” “surely,” và “certainly,” nhưng có những phó từ khác lại không có.

Một số phó từ có thể đứng ở bất cứ chỗ nào trong một câu.

Một số phó từ khác lại chỉ có thể đứng ở một vị trí nhất định.

Các bạn sẽ phải ghi nhớ phó từ nào chỉ có thể đứng ở một chỗ. Nhưng kể cả bạn có dùng sai thì mọi người thường cũng biết bạn định nói gì.

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *