Let's Go 1 Third edition Unit 1 Things for School#Lets#Go#Series
Follow Facebook:
These links are all Let’s Go Series Level Below:
#Let’s Go 1:
Unit 1: Things for School:
Unit 2: Colors and Shapes:
Unit 3: At the Store:
Unit 4: People at Home:
Unit 5: Birthday and Toys:
Unit 6: Outdoors:
Unit 7: Food:
unit 8: Animals:
#Let’s Go 2:
Unit 1: At School:
Unit 2: My Things:
Unit 3: My House:
Unit 4: Things to Eat:
Unit 5: Occupations:
Unit 6: Locations:
Unit 7: Doing Things:
Unit 8: After School:
#Let’s Go 3
Unit 1: At School:
Unit 2: Places:
Unit 3: My Home:
Unit 4: Clothing:
Unit 5: Transportation:
Unit 6: Activities:
Unit 7: Occupations:
Unit 8: Sports:
#Let’s Go 4
Unit 1: Birthdays:
Unit 2: The Great Outdoors:
Unit 3: Hopes and Dreams:
Unit 4: School:
Unit 5: Indoors and Outdoors:
UInit 6: People:
Unit 7: Future Plans:
Unit 8: Work and Play:
#Let’s Go 5
Unit 1: Food:
Unit 2: At the Zoo:
Unit 3: The Weekend:
Unit 4: Activities:
Unit 5: The Future:
Unit 6: Seasons:
Unit 7: The Five Senses:
Unit 8: New Experiences:
#Let’s Go 6
Unit 1: School Days:
Unit 2: Weekend Fun:
Unit 3: Going Shopping:
Unit 4: Around Town:
Unit 5: Explore the World:
Unit 6: Doing Things:
Unit 7: About Me:
Unit 8: In the Future:

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/giao-duc/

28 thoughts on “Let's Go 1 Third edition Unit 1 Things for School

  1. i'd listen to this in sundays that is my day off but(yes there needs to be a but)i need to watch this on fridays because of you know what!

  2. 17/05/2020 03:15PM bây giờ 17 tuổi song tự nhiên nhớ lại ngày nhỏ tầm lớp 2 học Let’s Go. Tôi nghĩ ai có con nhỏ hoặc em nên cho chúng học combo sách này, mình là minh chứng, chắc chắn sẽ tốt về phần phát âm và cơ bản. Chỉ là muốn ghé vô xem để nhớ lại ngày nhỏ thôi.

  3. ฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅฅ^•ﻌ•^ฅ

  4. เพลง​กล่อม​เธอ​ยัง​รัก​เธอ​๔​บริษัท​คช​ชู

  5. Ssd7d7f6 ùudyh ucfisixohc gõivxi the cho minh xin lai nhe a di co kg nhe e đi dc kg rồi chốt trong việc tạo dựng một đời người ta bán rồi e ơi mẹ gửi cho 79triệu ta bán rồi e 6tấm lam cho con An toàn bộ màn hình này kg a ơi anh chị em gia đình mình luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé mẹ gửi cho con An 500k nhe a nhe a nhe a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *