Hướng dẫn thứ tự viết các nét trong tiếng trung – 7 Quy tắc vàng học viết chữ HánHướng dẫn thứ tự viết các nét trong tiếng trung – 7 Quy tắc vàng học viết chữ Hán

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Nhập Môn của chương trình học tiếng trung từ A-Z.
Bài Nhập Môn tiếng trung gồm 3 mục:
– Mục 1: Các nét chữ cơ bản trong tiếng trung
– Mục 2: Thứ tự viết các nét trong tiếng trung – Bút Thuận
– Mục 3: Cách học và nhớ tiếng trung

******Để biết được tiếng trung có bao nhiêu nét chữ cơ bản? Chúng ta cùng đi vào Mục 1
– Tiếng trung gồm có 7 nét chữ cơ bản
+Nét Chấm
+Nét Ngang
+Nét Mác
+Nét Phẩy
+Nét Hất
+Nét Móc
+Nét Sổ

******Để biết được thứ tự các nét trong tiếng trung hay còn gọi là bút thuận, chúng ta cùng đi vào Mục 2
– Tiếng trung gồm 7 quy tắc viết chữ cơ bản
+Ngang trước/Sổ sau
+Trái trước/Phải sau
+Phẩy trước/Mác sau
+Vào trước/Đóng sau
+Ngoài trước/Trong sau
+Trên trước/Dưới sau
+Giữa trước/Hai bên sau

******Để biết được các cách học và nhớ tiếng trung nhanh nhất chúng ta cùng đi vào Mục 3
– Có 3 cách để học và nhớ tiếng Trung
+Cách 1: Theo Hình Ảnh
+Cách 2: Theo Bộ
+Cách 3: Kết hợp giữa Bộ và Hình Ảnh

Nếu có thời gian, hãy luyện thêm các kỹ năng tiếng trung theo các linh dưới đây:
▶️ tiếng trung từ A-Z))
▶️
(Toàn bộ video về cách viết 214 bộ thủ tiếng trung)
▶️ (toàn bộ video đề thi HSK1 tiếng trung – có đáp án)
▶️ (toàn bộ video bài giảng HSK1 tiếng trung)
▶️ (toàn bộ video đề thi HSK2 tiếng trung – có đáp án)
▶️ (toàn bộ video đề thi HSK3 tiếng trung – có đáp án)
▶️ (toàn bộ video đề thi HSK4 tiếng trung – có đáp án)
▶️ (toàn bộ video đề thi HSK5 tiếng trung – có đáp án)
▶️ (toàn bộ video đề thi HSK6 tiếng trung – có đáp án)
▶️ (toàn bộ video cách viêt tiếng trung)
▶️ (toàn bộ video luyện nghe tiếng trung trình độ cơ bản)

#quytacvanghocvietchuhan
#tuhoctiengtrung
#quytacbutthuan
#7netchucobantiengtrung
#quytacvietchutiengtrung
#thutuvietcacnettiengtrung
#hoctiengtrungtua-z #cachviet214bothutiengtrung #hoctiengtrungtuaz #hoctiengtrungatoz #hoctiengtrungaz #cachviet214bothu #luyenvietchuhan #tapvietchuhan

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/meo-vat/

One thought on “Hướng dẫn thứ tự viết các nét trong tiếng trung – 7 Quy tắc vàng học viết chữ Hán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *