Hướng dẫn kẻ chân mày – Eyebrow Tutorial – Easy Eyebrow Tutorial For Beginners P4Hướng dẫn kẻ chân mày – Eyebrow Tutorial – Easy Eyebrow Tutorial For Beginners P4

Link mua hàng bộ chì kẻ và khuôn dán chân mày đây nha :
– bộ chì kẻ chân mày #95k : gồm 5 chì kẻ và 3 khuôn chân mày
– Khuôn dán chân mày #70k : có 8 kiểu chân mày, 1 kiểu 4 cặp chân mày
– Khuôn dán chân mày #80k : có 8 kiểu chân mày, 1 kiểu 8 cặp chân mày
– Bột tán chân mày #70k : 1 hộp 3 màu

Like – Share – comment and Don’t Forget to subscribe Our hairstyle channel:amazing hairstyle :
Fanpage Facebook :
Channel Youtube :

Music NoCopyrightSounds:
Disfigure – Blank [NCS Release]
Follow Disfigure:

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/meo-vat/

34 thoughts on “Hướng dẫn kẻ chân mày – Eyebrow Tutorial – Easy Eyebrow Tutorial For Beginners P4

  1. Link mua hàng bộ chì kẻ và khuôn dán chân mày đây nha : https://shopee.vn/B%E1%BB%99-ch%C3%AC-k%E1%BA%BB-ch%C3%A2n-m%C3%A0y-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-i.32005379.1003565474

    – bộ chì kẻ chân mày #95k : gồm 5 chì kẻ và 3 khuôn chân mày
    – Khuôn dán chân mày #70k : có 8 kiểu chân mày, 1 kiểu 4 cặp chân mày
    – Khuôn dán chân mày #80k : có 8 kiểu chân mày, 1 kiểu 8 cặp chân mày
    – Bột tán chân mày #70k : 1 hộp 3 màu

  2. Cần gì thiet kia quệch quạt j tr màu mè quá đáng un á. Kẻ pt kuq ra w. Hướng dẫn nv nhữq bạn k pit càng khó vẽ. Toàn cắt gép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *