Điện thoại Cùi Bắp chuyển đổi một loạt nhiều số điện thoại 11 số thành 10 sốLịch đổi đầu số các nhà mạng Việt Nam
Chuyển đổi số điện thoại từ 10 số xuống 11 số đơn giản
Lịch chuyển đổi dự kiến của Viettel
– Đầu số 0169.66 – 039.66: Từ 0h00 ngày 15/9/2018
– Đầu số 0169 – 039: Từ 0h00 ngày 17/9/2018
– Đầu số 0168 – 038: Từ 0h00 ngày 19/9/2018
– Đầu số 0167 – 037: Từ 0h00 ngày 23/9/2018
– Đầu số 0166 – 036: Từ 0h00 ngày 25/9/2018
– Đầu số 0165 – 035: Từ 0h00 ngày 27/9/2018
– Đầu số 0164 – 034: Từ 0h00 ngày 03/10/2018
– Đầu số 0163 – 033: Từ 0h00 ngày 05/10/2018
– Đầu số 0162 – 032: Từ 0h00 ngày 07/10/2018
Lịch chuyển đổi dự kiến của MobiFone:
– Đầu số 0120 – 070: Từ 15/9
– Đầu số 0121 – 079: Từ 21/9
– Đầu số 0122 – 077: Từ 25/9
– Đầu số 0126 – 076: Từ 28/9
– Đầu số 0128 – 078: Từ 2/10
Lịch chuyển đổi dự kiến của VinaPhone
– Đầu số 0123 – 083: Từ 0h00 ngày 24/9/2018
– Đầu số 0124 – 084: Từ 0h00 ngày 15/9/2018
– Đầu số 0125 – 085: Từ 0h00 ngày 27/9/2018
– Đầu số 0127 – 081: Từ 0h00 ngày 18/9/2018
– Đầu số 0129 – 082: Từ 0h00 ngày 21/9/2018
Lịch chuyển đổi dự kiến của Gmobile
– Đầu số 0199.2: Từ ngày 15/9
– Đầu số 0199.3: Từ ngày 17/9
– Đầu số 0199.8: Từ ngày 19/9
– Đầu số 0199.9: Từ ngày 21/9

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/tong-hop/

5 thoughts on “Điện thoại Cùi Bắp chuyển đổi một loạt nhiều số điện thoại 11 số thành 10 số

  1. chính phủ toàn đưa ra chính sách tào lao,gây khó khăn cho không ít người lớn tuổi và những đt cùi bắp!lãnh đạo bất tài vô năng chỉ huy đất nước===thảm họa,làm khổ dân

  2. Lắp sang máy cùi bắp nó vẫn thế..đéo hiểu… Phần mềm nó chỉ hỗ trợ smartphone thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *