các wed vht 2019 còn chơi đc100tr vàng
1.8 tỷ beri
Vip9

vip 6
20 vạn vàng
1000 triệu beri

50 vạn vàng
1 tỉ beri
Vip 8

20 vạn vàng
5 tỷ beri
Vip 5

20 vạn vàng
1 tỷ beri
Vip 5

vip 12
20 vạn vàng
1000 triệu beri

40 vạn vàng
10 triệu beri
Vip5

30 vạn vàng
1000 triệu beri
Vip6

2000 vàng
20 vạn beri
Vip5

Nguồn: https://teacupjoy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://teacupjoy.com/tong-hop/

One thought on “các wed vht 2019 còn chơi đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *